Your cart

No products in the cart.

Tuntud logod: Osa IV – AT&T - Tuntud logod: Osa IV – AT&T - Tuntud logod: Osa IV – AT&T - Tuntud logod: Osa IV – AT&T - Tuntud logod: Osa IV – AT&T

Erkki

AT&T on 1889. aastal loodud Ameerika telefoni- ja telegraafiteenuse ettevõtte, mille logo peegeldab ettevõtte ajaloos toimunud arenguid.

Ameerika telefoni- ja telegraafiteenusega alustanud ettevõtte lõi 1889. aastal legendaarne Alexander Graham Bell isiklikult, kelle nimest tingituna sai kella kujutise ka ettevõtte logo, mis erinevates variatsioonides oli kasutusel kuni 1983. aastani. 

A.G. Bell

Ettevõte on oma logo täiendanud vastavalt IKT valdkonna arenemisele ning teenuste laienemisele. Algne, aastatel 1889-1900, kasutusel olnud kellalogo kajastas endas eelkõige viidet kaugekõne teenusele (Long distance telephone). Aastate 1900-1921 versioonil on näha täiendustena juba ka kohalike kõnede ning kõnesüsteemide viide (Local and Bell system).

In 1921 the logo was supplemented with the company’s updated name – American Telephone and Telegraph Co, which also was an in1921. aastal lisati logole ka uuenenud ettevõtte nimetus American Telephone & Telegraph Co, mis viitas samuti ettevõtte järjest laienevale haardele. Muud täiendused olid minimaalsed kuni 1964. aastani, mil ettevõtte nimetusest jäi järele lühend AT&T, millele lisati viide ühendatud tütarettevõtetele (Associated Companies). Lisaks muudeti fonti ning üldist väljanägemist, värvina toodi esmakordselt sisse helesinine, mis tähistas digitaalsete teenuste kasutuselevõttu.

Gloobus

Aastal 1983 võeti ette suurem muudatus, mille lõppversiooni autoriks loetakse Saul Bassi. Varasemalt sümboliks olnud kell eemaldati ning asendati triibutatud gloobusega, mis kuvab endas pidevat liikumist ja arengut. 

Sellest ajast saadik on gloobuse ülesehitus püsinud küllaltki sarnasena, v.a 1999. aastal eemaldatud mõningad valged jooned. 2005. aastal sai gloobus 3D efekti ning kirjatüüpi ühendati andes sellele puhtam ning tagasihoidlikum joon. Logo põhirõhk on jäänud endiselt ikoonile ning seda kasutatakse erinevates situatsioonides ka eraldiseisvalt. 

21. novembril 2005 ühendati SBC Communications ja AT&T, mille tulemusena sai väiksed muudatused nii gloobus kui ka kirjatüüp. 2. detsembril 2015 avalikustas peale kümne aastast pausi AT&T oma logost uue sinivalge versiooni ning suurtähtedega nimetuse.

Logo is one of the most important parts of branding, one that grows

Logo on brändingu üks olulisemaid osi, mis kasvab koos ettevõttega. Logoversioone eraldi vaadates võib tunduda, justkui oleks nad omavahel kohati liialt sarnased, kuid miks siis muuta?

Logo täiendamine näitab ettevõtte arengut, areneb bränding tervikuna, arenevad reklaamide ning sotsiaalmeedias kommunikeerimise võimalused. Ettevõtte nägu on tervik, see pole ainult logo, see on visuaal, kultuur, teenused, väärtused ning palju muud.

Fun fact: Alexander Graham Bell saatis esimesed sõnad enda loodud akustilise telegrammiga oma assistendile:  “Mr. Watson, tule siia, ma sooviksin sind näha”.

Loe ka varasemaid sama seeria postitusi:
Tuntud logod: Osa 1: Shell
Tuntud logod: Osa 2: Audi
Tuntud logod: Osa 3: Starbucks
Tuntud logod: Osa 5: Mastercard
Tuntud logod: Osa 6: Nike
Tuntud logod: Osa 7 – Chupa Chups
Tuntud logod: Osa 8 – Coca-Cola
Tuntud logod: Osa 9 – Nintendo

Allikad:
AT&T Corporate – att.com
Wikia – AT&T Evolution
Science kids – Alexander Graham Bell Quotes
Brand New – Around the Globe in 33 years